نماينده ولی فقيه در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
حجت الاسلام و المسلمین سید محمدرضا هاشمی
تلفن مستقیم: 22413924
دورنگار: 22413924
داخلي: 489
پست الکترونیکی: 
smr.hashemi@rifr-ac.ir

6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0