شنبه, 11 تير 1401
 
تازه ها
کد خبر : ۱۶۷۶۶۷  |  ايجاد شده توسط : news  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ 
 | 
تعداد بازدید : ۵۴
کد خبر : ۱۶۷۶۵۹  |  ايجاد شده توسط : news  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ 
 | 
تعداد بازدید : ۷۴
با حضور دکتر مویدی معاون سازمان تات و رییس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی چهارمین كاروان ملی ترویجی ارتقای بهره وری كشاورزی در استان گلستان موسسه تحقیقات پنبه كشور اجرا شد  جديد!
کد خبر : ۱۶۷۶۶۲  |  ايجاد شده توسط : news  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ 
 | 
تعداد بازدید : ۸۸
دکتر علی اکبر مویدی رییس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی: آخرین یافته‌ها و فناوری‌های نوین باید در اختیار فعالان بخش كشاورزی كشور قرار گیرد  جديد!
کد خبر : ۱۶۷۶۶۱  |  ايجاد شده توسط : news  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ 
 | 
تعداد بازدید : ۶۴
کد خبر : ۱۶۷۶۳۹  |  ايجاد شده توسط : news  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ 
 | 
تعداد بازدید : ۸۶
صفحه1از7123456...7.بعدي.برو

 

___________________________________________________________________________________________________________

گزارش ماهیانه ارتقاء اعضای هیات علمی سازمان-اردیبهشت ماه 1401

 

ارتقا به استادی:  2                   ارتقا به دانشیاری: 4                   ارتقا به استادیاری:  3                           

 

 

تعداد اعضای هیات علمی سازمان

استاد: 61             دانشیار: 341                استادیار: 1209                مربی: 315

___________________________________________________________________________________________________________6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0