شنبه, 11 تير 1401
 
Shortcut
کد خبر : ۱۶۷۶۶۷  |  ايجاد شده توسط : news  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ 
 | 
تعداد بازدید : ۴۹
کد خبر : ۱۶۷۶۵۹  |  ايجاد شده توسط : news  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ 
 | 
تعداد بازدید : ۷۰
با حضور دکتر مویدی معاون سازمان تات و رییس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی چهارمین كاروان ملی ترویجی ارتقای بهره وری كشاورزی در استان گلستان موسسه تحقیقات پنبه كشور اجرا شد  جديد!
کد خبر : ۱۶۷۶۶۲  |  ايجاد شده توسط : news  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ 
 | 
تعداد بازدید : ۸۳
دکتر علی اکبر مویدی رییس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی: آخرین یافته‌ها و فناوری‌های نوین باید در اختیار فعالان بخش كشاورزی كشور قرار گیرد  جديد!
کد خبر : ۱۶۷۶۶۱  |  ايجاد شده توسط : news  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ 
 | 
تعداد بازدید : ۶۱
کد خبر : ۱۶۷۶۳۹  |  ايجاد شده توسط : news  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ 
 | 
تعداد بازدید : ۸۳
صفحه1از7123456...7.بعدي.برو

6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0