اعضای شورای فناوری اطلاعات و فضای مجازی

 

دوره چهارم(1401-1402)
رییس شورا دکتر مجتبی خیام نکویی
نایب رییس شورا مهندس کریم احمدی صومعه
دبیر شورا دکتر حسین فرازمند
اعضای شورا دکتر حسین جعفری، دکتر عبداله مخبر دزفولی، دکتر عطاالله ابراهیمی،  سعید زهره ای،  فرجام ناظری، مهندس نوشین طهماسبی

 

 

دوره سوم(1399-1400)
رییس شورا دکتر کامبیز بازرگان-دکتر مجتبی خیام نکویی
نایب رییس شورا دکتر رسول زارع-دکتر ارژنگ جوادی
دبیر شورا دکتر حسین فرازمند
اعضای شورا دکتر سید باقر محمودی، دکتر مجید ولدان، دکتر حمید نوشاد،  محمدرضا قائد عبدی( حسین فراهانی)،  فرجام ناظری، مرجانه صادقیان، مهین غیث پور( سعید پازوکی)، مهندس نوشین طهماسبی ، مهندس علیرضا عطری  

 

 

دوره دوم(1397-1398)
رییس شورا دکتر کاظم خاوازی
نایب رییس شورا دکتر رسول زارع
دبیر شورا دکتر حسین فرازمند
اعضای شورا دکترکامبیز بازرگان، دکتر سید باقر محمودی، دکتر علی اکبر مویدی، دکتر محمود بهمنی، دکتر حسین نجفی، تقی عمادی، فرجام ناظری، مرجانه صادقیان،  مهندس علیرضا عطری  

 

 

دوره اول(1394-1396)
رییس شورا دکتر اسکندر زند
نایب رییس شورا دکتر رسول زارع
دبیر شورا دکتر حسین فرازمند
اعضای شورا دکتر احمد زارع فیض آبادی، دکتر کاظم خاوازی، دکتر محمود بهمنی، تقی عمادی، دکتر محمد عبدالهیان، مهندس سید حسن صدر قائن، فرجام ناظری، اکبر قائد امینی

 


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0