لیست مدیران مراكز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي استانها
 

1- دكتر احمد بایبوردی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان آذربایجان شرقی

تبريز - جاده تبريز آذر شهر - 2 كيلومتر بعد از پليس راه
تلفن: 32443912-32662424 - 041
دورنگار:2662866 0412-
پست الكترونيكي: a.bybordi@areeo.ac.ir

2- دکتر محمد رضائی مراداعلی رئیس مركز تحقيقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبيعي استان آذربايجان غربي
ارومیه-کیلومتر 3 جاده بسیج- صندوق پستی 365، کد پستی 64455-57169
تلفن: 32722220- 044
دورنگار: 32722221 -044


3- دكتر محسن دادار رییس مركز تحقيقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبيعي استان اصفهان
اصفهان - كوي امیریه ، صندوق پستی 199-81785
تلفن: 7759007-7757201-7755505 - 0311
دورنگار: 7757022-7750099 - 0311
پست الكترونيكي: m.dadar@itvhe.ac.ir


4- دکتر علی نجفی فر رئیس  مركز تحقيقات و آموزش کشاورزی استان ايلام

ايلام - بلوار جنوبي امام خميني - ساختمان شماره 2 جهاد كشاورزي
تلفن: 3331237-3351496- 0841
دورنگار: 3332501 - 0841
پست الكترونيكي: a.najafifar@areeo.ac.ir

5- دکتر کمال شهبازی رییس مركز تحقيقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبيعي استان اردبيل
اردبيل - شهرستان پارس آباد - كيلومتر 12 جاده اصلان دوز
تلفن: 32751591-32751579- 045
دورنگار 32751420 - 045
پست الكترونيكي: k.shahbazi@areeo.ac.ir

6- دکتر خالد میری رییس مركز تحقيقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبيعي بلوچستان ( ايرانشهر )
ايرانشهر - كيلومتر 20 جاده ایران شهر-بمپور، صندوق پستی 29، کد پستی 99146
تلفن:8-2552786- 0548-2552784
دورنگار: 2552785-0548
پست الكترونيكي: kh.miri@areeo.ac.ir
پیشینه شغلی

7- دكتر محمود دشتی زاده رئیس مركز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبيعي استان بوشهر
بوشهر - خيابان ورزش - روبروي استاديوم ورزشي شهيد بهشتي
تلفن: -2526913-2527143 - 0771
دورنگار: 2526813-2526913- 0771
پست الكترونيكي:m.dashtizadeh@areeo.ac.ir

8- دکتر عباس صلاحی اردکانی رئیس مركز تحقيقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبيعي استان تهران
تهران - خيابان طالقاني - بعد از بهار نرسيده به شريعتي ، پلاک 605
تلفن: 1-36261780
دورنگار: 36244026
پست الكترونيكي: a.salahiardakani@areeo.ac.ir

9 - دکتر احمد آئین رئيس مرکز تحقیقات وآموزش كشاورزي و منابع طبیعی جنوب استان کرمان
جيرفت - سازمان جهاد كشاورزي
تلفن: 3270256 - 0349
دورنگار: 3270250 - 0349
پست الكترونيكي : a.aien@areeo.ac.ir
پیشینه شغلی(CV)

10- دكتر حسن جهانبازی گوجانی رئیس مركز تحقيقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبيعي استان چهارمحال بختياري
شهركرد- كيلومتر 5 جاده فرخ شهر جنب شركت پخش فرآورده هاي نفتي ، صندوق پستی 415
تلفن: 3335645- 3334760- 0381
دورنگار:3334693 - 0381
پست الكترونيكي: h.jahanbazi@areeo.ac.ir 


11- دكتر جلیل علوی رئیس مركز تحقيقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبيعي استان خراسان شمالي
بجنورد - خیابان تربیت، کوچه شهید حسن کلاته، پلاک 52، صندوق پستی 1378-94155
تلفن: 2222105-0584
دورنگار: 2236288-0584
پست الكترونيكي: j.alavi@areeo.ac.ir 

12- دكتر مسعود نجف نجفی رییس مركز تحقيقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبيعي استان خراسان رضوي

مشهد - بزرگراه شهید سردار قاسم سلیمانی(شهید کلانتری) - بین میدان جمهوری اسلامی و میدان جهاد 

کد پستی: 83641-91769
تلفن: 38717061- 38717020- 051
دورنگار: 72957269- 021

پست الكترونيكي: m.najafnajafi@areeo.ac.ir


13- مهندس علی رضا مقری فریز رییس مركز تحقيقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبيعي استان خراسان جنوبي
بيرجند - کیلومتر 18 جاده بیرجند- کرمان، صندوق پستی 413
تلفن: 32223072-32213406- 32227076 - 056
دورنگار: 32222624- 056
پست الكترونيكي:a.moghri@areeo.ac.ir


14- دکتر سید بهرام اندرزیان رئیس مركز تحقيقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبيعي استان خوزستان
خوزستان - جاده گلستان - خيابان 5 طبقه - روبروي مسجد نور
تلفن:3737358 - 0611
دورنگار: 3737357- 0611
پست الكترونيكي: b.andarzian@areeo.ac.ir15- دکتر نادر عباسی رییس مركز تحقيقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبيعي استان زنجان
كيلومتر 5 جاده فرودگاه، جنب هنرستان کشاورزی شهید باهنر، صندوق پستی 1474- 45195
دورنگار: 2221754 - 0241
تلفن: 2221200
پست الكترونيكي: n.abbasi@areeo.ac.ir

16- دکتر فرزانه بهادری رئيس مركز تحقيقات کشاورزی و منابع طبيعي استان سمنان

 بلوار بسيج - ساختمان شماره 2 جهاد كشاورزي
تلفن:    4456927-4450925 - 0231
دورنگار:   4441603-4441982 - 0231
پست الكترونيكي:  f.bahadori@areeo.ac.ir 


17- دکتر محمد رضا نارویی راد  رئيس مركز تحقيقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبيعي سيستان( زابل )
زابل- بلوار شهيد میر حسيني
تلفن: 32226329- 054
دورنگار: 32226328 - 054
پست الكترونيكي: m.narouirad@areeo.ac.ir

18- دکتر فتح اله نادعلی رئیس مرکز تحقيقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی سمنان (شاهرود)
شاهرود، کیلومتر 3 جاده بسطام ، صندوق پستی 583-36155
تلفن:2-2227471، 2222493، 2227661-0273
دورنگار: 2229923-0273
پست الكترونيكي : f.nadali@areeo.ac.ir

19- دكتر سید محمود طبیب غفاری سرپرست مركز تحقيقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبيعي صفي آباد  
دزفول - کیلومتر 14 جاده صفی آباد، صنذوق پستی 444
تلفن: 2-2433040- 0642
دورنگار: 2433042- 0642
پست الكترونيكي :  m.ghaffary@areeo.ac.ir


20- دكتر ابوالفتح مرادی رییس مركز تحقيقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبيعي استان فارس
شيراز - بلوار مدرس - بلوار جانبازان ، صندوق پستی 617-71555
تلفن: 7209332-7203263- 0711
دورنگار: 7205107 - 0711
پست الكترونيكي: ab.moradi@areeo.ac.ir


21- دكتر بابک قرالی رئیس مركز تحقيقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبيعي استان قزوين
قزوين - بلوار شهيد بهشتي- پلاك 118، صندوق پستی 618-34185
تلفن: 3358006- 0281
دورنگار: 3337840 - 0281
پست الكترونيكي: b.gharali@areeo.ac.ir


22- دکتر مسعود ترابی رئیس مركز تحقيقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبيعي استان قم
آدرس: قم، بلوار غدیر، جنب بوستان علوی، ساختمان سازمان جهاد کشاورزی، طبقه چهارم، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قم
تلفن: 02532407465
دورنگار :02532858340
پست الكترونيكي: m.torabi@areeo.ac.ir


23- دكتر جلال قادری رئیس مركز تحقيقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبيعي استان كرمانشاه
كرمانشاه - ميدان سپاه پاسداران بلوار كشاورزي ( جام جم )
تلفن: 8358226- 8358444 - 0831
دورنگار: 8351022 - 0831
پست الكترونيكي : j.ghaderi@areeo.ac.ir


24- دكتر بایزید یوسفی رئیس مركز تحقيقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبيعي استان كردستان
سنندج - خيابان پاسداران - سه راه جام جم ، صندوق پستی 714، کد پستی 36311-66169
تلفن: 6623530- 6625591- 6660950-6661793 - 0871
دورنگار: 6623351 - 0871
پست الکترونیکی: ba.yousefi@areeo.ac.ir


25- دكتر هادی زهدی رئیس مركز تحقيقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبيعي استان كرمان
كرمان - بلوار آيت ا... صدوقي - روبروي بلوار كشاورز، صندوق پستی 538-76175
تلفن: 7 - 2117396 - 0341
دورنگار: 2112990- 2110395 - 0341
پست الکترونیکی: h.zohdi@areeo.ac.ir


26- دکتر نصرت اله حیدر پور سرپرست مركز تحقيقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبيعي استان كهكيلويه و بويراحمد
ياسوج - فلكه جهاد 

تلفن: 2- 3334622 -3334821- 0741
دورنگار:3334011 -3334823 - 0741
پست الكترونيكي : n.heidarpour@areeo.ac.ir


27- دكتر علیرضا صابری رئیس  مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان
گرگان - خيابان بهشتي - روبروي سازش
تلفن: 32159814-017
دورنگار: 017-32154836
پست الكترونيكي : saberi@areeo.ac.ir

28- دکتر محمدرضا عباسی مژدهی رئیس مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي ومنابع طبيعي استان گيلان
رشت - كيلومتر 12 جاده قزوين رشت - روبروي دانشكده تربيت بدني
تلفن: 6690113-6690788-6690041- 6690241- 0131
دورنگار: 6690064- 0131
پست الكترونيكي :  mr.mojdehi@areeo.ac.ir

29- دکتر کریم قربانی رییس مركز تحقيقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبيعي استان لرستان
خرم آباد - خيابان كشاورزي - روبروي ورزشگاه تختي ، صندوق پستی 348
تلفن: 2204080- 2202080- 2203080 - 0661
دورنگار: 2202202- 0661
پست الكترونيكي : k.ghorbani@areeo.ac.ir 


30- دكتر مجتبی محمودی رییس مركز تحقيقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبيعي استان مازندران
ساري - کیلومتر 18 جاده جویبار به سمت لاریم، صندوق پستی 556-48175
تلفن: 3453160- 3453173-0124
دورنگار: 3452603-0124
پست الكترونيكي : m.mahmoudip@areeo.ac.ir

31-دکتر غلامرضا گودرزی رئیس مركز تحقيقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبيعي استان مركزي
اراك - كمربندي شمالي - جاده روستاي مبارك آباد - نرسيده به ميدان ميوه و تره بار ، صندوق پستی 889-31835
تلفن: 3675574 - 0861
دورنگار: 3675569 - 0861
پست الكترونيكي : gh.godarzi@areeo.ac.ir32-دکتر عبدالحمید حاجبی رئیس مركز تحقيقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبيعي استان هرمزگان
بندرعباس - بلوار امام خميني - نبش خيابان طلوع
تلفن:4313790، 10-4313806 -0761
دورنگار: 3332496- 0761
پست الكترونيكي : h.hajebi@areeo.ac.ir


33-دكتر محمد یزدان دوست همدانی رئیس مركز تحقيقات وآموزش کشاورزی و منابع طبيعي استان همدان
كيلومتر 5 جاده تهران - روبروي خانه هاي سازماني شركت گاز
تلفن:4373588 - 0811، حوزه رياست: 4372720-0811
دورنگار : 4372730-0811
پست الكترونيكي : mh.yazdandoost@areeo.ac.ir


34- دكتر سید علیرضا اسمعیل زاده حسینی رئیس مركز تحقيقات و آموزش کشاورزی ومنابع طبيعي استان يزد
يزد - انتهاي بلوار آزادگان
تلفن :7222262- 0351
دورنگار: 7222261- 0351
پست الكترونيكي : sa.esmailzadeh@areeo.ac.ir 


35- مهندس محمد کارگران  سرپرست مرکز  ترویج و توسعه تکنولوژی هراز

 کیلومتر 10 جاده آمل به محمود آباد- صندوق پستی 413، آمل
 تلفن: 7782090، 5- 7782082  - 0122
 فاکس: 7782191، 7782089  - 0122 
 پست الکترونیکی: 

 

36-دکتر سید داود حاجی میررحیمی رئیس مرکز آموزش عالی امام خمینی

كرج - کیلومتر 5 جاده ماهدشت - خیابان شهید همت - جنب پادگان شهيد همت آموزشكده جهاد كشاورزي

تلفن:5-6700872، 92-6700889، 6700879-0261

دورنگار: 6705002-0263

 پست الكترونيكي :d.mirrahimi@areeo.ac.ir


6.1.9.0
گروه دورانV6.1.9.0