• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ 
  • تعداد بازدید : 58
فعالیت سامانه مشاوره تلفنی كشاورز به صورت آزمایشی در سراسر كشور

فعالیت سامانه مشاوره تلفنی کشاورز به صورت آزمایشی در سراسر کشور

 

امکان تعریف گویش و زبان محلی برای هر استان و امکان تشخیص مکان تا سطح دهستان در دستور کار قرار دارد. مدیرکل دفتر رسانه های آموزشی ترویجی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی از راه اندازی تلفن گویا کشاورزی در سراسر کشور به صورت آزمایشی خبر داد

علیرضا سیداسحاقی مدیرکل دفتر رسانه های آموزشی ترویجی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی در گفت و گو با خبرنگار ایانا از راه اندازی  تلفن گویا کشاورزی خبر داد و گفت: ، این طرح ابتدا به صورت پایلوت در پنج اسـتان کشور ( اردبیل، لرستان، خراسان ضوی، فارس و آذربایجان شرقی) راه انـدازی شده و هم اکنون در کل کشور به­ طور آزمایشی وارد چرخه ارائه خـدمت به جامعه کشاورزان شده است.

مدیرکل دفتر رسانه های آموزشی ترویجی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، در خصوصافق پیشرو توسعه کمی و کیفی این سامانه گفت:

برنامه ریزی راه اندازی رسمی سامانه کال سنتر  در کل کشور، امکان تعریف گویش و زبان محلی برای هر استان و امکان تشخیص مکان تا سطح دهستان در دستور کار قرار دارد.

وی افزود:  هرگونه تحول در بخش کشــاورزی نیازمند تحول و تغییر در فرآیند تولیــد و انتقــال تکنولوژی بوده که در این میان ارتباطـات در فعالیت های آموزشی و ترویجی، ابزار اصلی تسریع در  ایجاد این تغییرات است.

وی با بیان اینکه سامانه تلفن گویا به همت مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و معاونت آموزش و ترویج کشاورزی به عنوان یک ابزار ارتباطی دو سویه از نیمه دوم سال  1399کلید خورده است، تصریح کرد: این اقدام با هدف برقراری ارتباط مستقیم متخصصان و کشاورزان و بهره برداران و پاسخگویی به سوالات تخصصی کشاورزان انجام شد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.4.0
    V6.1.4.0