• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ 
  • تعداد بازدید : 57
بازدید از مجموعه گلخانه ای با حضور محققان مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

بازدید از مجموعه گلخانه ای در روستای کریم آباد گرگان با حضور دکتر مساوات معاون پژوهش و فناوری به همراه روسای بخش های تحقیقاتی و گروهی از محققان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در روز چهارشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۱ انجام شد.

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.9.0
    V6.1.9.0