• ساعت : ۱۱:۱۳
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۸/۰۹ 
  • کد خبر : ۱۹۶۶۶۲
امنیت غذایی زیر بنای امنیت و اقتصادی، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری و منابع طبیعی کل کشور طی مصاحبه رادیویی روز شنبه1402/8/6 بصورت زنده برگزار گردید. ایشان در خصوص اینکه امنیت غذایی زیر بنای امنیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یک کشور محسوب می شود گفت: جنگ در دنیا جنگ غذایی است و امنیت غذایی از امنیت دفاعی مهمتر است. وی افزود: اگر به ثبات و پایداری در زنجیره بهم پبوسته غذایی برسیم می توانیم بگوییم به امنیت غذایی رسیده ایم. یکی از کارهای وزارت کشاورزی سند ملی دانش بنیان امنیت غذایی است. ایمانیان در این مصاحبه تصریح کرد: وقتی از علم و فناوری و نوآوری در زمینه های مختلف کشاورزی از جمله آب، شیلات، دام و طیور، آبزیان و غیره استفاده می کنیم یعنی بهره وری در کشاورزی را افزایش داده و به این ترتیب می توان گفت کشاورزی را دانش بنیان و فناور کرده ایم. وی در ادامه افزود این پارک  از حدود دو سال قبل مجوز پارک در حال توسعه خود را می گیرد و در حال حاضر فعالیت خود را آغاز نموده و تاکنون سیزده دهکده یا پردیس فناوری و نوآوری و بیست وشش مرکز رشد فناوری و نوآوری در مراکز تحقیقاتی خود را ایجاد کرده است. وی همچنین با اشاره به اینکه اسناد بالا دستی در تدوین برنامه های راهبردی و نقشه های زیر ساختی و سیاست اجرایی پارک نقش بسار موثری داشته مطرح نمود: تفاوت این پارک با دیگر پارکهای علم و فناوری در این می باشد که وقتی علم کشاورزی توسعه می یابد بحث تجاری سازی از مزرعه تا سفره انتقال می یابدکه ما میتوانیم تکنولوژی و فناوری های نوین را به کشور خود وارد کرده و کشت های خودمان را صادر کنیم.

010101.jpg

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.9.0
    V6.1.9.0