• ساعت : ۱۰:۰۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ 
  • تعداد بازدید : 47
رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی خبر داد:
تبادل موافقت‌نامه‌ی برنامه‌ی عملیاتی و اعتباری سال 1402

رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی خبرداد:

تبادل موافقت‌نامه‌ی برنامه‌ی عملیاتی و اعتباری سال 1402

 

موافقت‌نامه‌ی  برنامه‌ی عملیاتی و اعتباری سال 1402 بین رئیس و معاونین و مدیران کل دفاتر موسسه آموزش و ترویج کشاورزی امضاء و تبادل شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، موافقت‌نامه‌ی برنامه‌ی عملیاتی و اعتباری سال 1402 توسط مدیریت طرح و برنامه موسسه تهیه و تدوین و در یکصد و پنجاه و پنجمین جلسه‌ی شورای مدیران  بین رئیس، معاونین و مدیران کل موسسه امضاء و تبادل شد.

رئیس موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، ضمن اشاره به اهمیت موضوع اظهار داشت: بر اساس این موافقت‌نامه حوزه‌ی وظایف معاونین، مدیران و حتی تا سطح ادارات مشخص و شفاف خواهد شد. امضای این توافق نامه در شناسایی نقاط قوت و ضعف و تقویت یا برطرف کردن آن بسیار موثر بوده و به ما کمک خواهد کرد.

ابراهیمی تأکید کرد: بر اساس موافقت‌نامه‌ی برنامه‌ی عملیاتی و اعتباری، معاونین و مدیران دفاتر باید با یکدیگر همکاری و تعامل لازم را داشته و مکمل یکدیگر باشند تا بتوانیم سرعت تحقق اهداف مدنظر در بخش آموزش و ترویج را افزایش دهیم.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.4.0
    V6.1.4.0