• ساعت : ۱۵:۲۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ 
  • تعداد بازدید : 770
به میزبانی موسسه تحقیقات خاک و آب کشور
برگزاری جلسه طرح كلان پایش سلامت محصولات كشاورزی

به میزبانی موسسه تحقیقات خاک و آب کشور

برگزاری جلسه طرح كلان پایش سلامت محصولات كشاورزی 

 جلسه حضوری – وبیناری طرح کلان پایش سلامت محصولات کشاورزی،  در سالن جلسات موسسه تحقیقات خاک و آب برگزار شد.
   به گزارش روابط عمومی موسسه تحقیقات خاک و آب کشور جلسه حضوری – وبیناری طرح کلان پایش سلامت محصولات کشاورزی، در موسسه تحقیقات خاک و آب با حضور کریم شهبازی مجری طرح کلان پایش سلامت محصولات کشاورزی و مجریان طرح ها و پروژه های ذیل مجموعه طرح کلان مذکور از موسسه تحقیقات برنج، موسسه تحقیقات اصلاح وتهیه نهال و بذر، موسسه تحقیقات علوم باغبانی، موسسه تحقیقات خاک وآب، موسسه تحقیقات گیاه پزشکی، موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، موسسه تحقیقات علوم دامی، موسسه تحقیقات علوم باغبانی و پژوهشکده چای برگزار شد.

در این جلسه آخرین اقدامات و موانع احتمالی در مسـیر اجراي پروژه ها و نیز همـاهنگی نحوه جمع بنـدي و تهیه گزارش نهـایی مطرح و چاره اندیشی شد.
 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.9.0
    V6.1.9.0