• ساعت : ۱۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ 
  • تعداد بازدید : 347
به میزبانی مرکز تحقیقات گلستان
دومین دوره آموزشی بدو استخدام

به میزبانی مرکز تحقیقات گلستان

دومین دوره آموزشی بدو استخدام 

دومین دوره آموزشی بدو استخدام پذیرفته شدگان سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در نهمین آزمون فراگیر دستگاه­های اجرایی، در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان (مرکز آموزش شهید روحانی­فرد کردکوی) درحال برگزاری است.

به گزارش روابط عمومی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور؛ براساس جدول  برنامه زمانبندی شده، علیزاده، رئیس مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور با معرفی اجمالی جایگاه، نقش و تاریخچه مؤسسه، به تشریح اقدامات شاخص مؤسسه در سال­های گذشته، طرح‌های شاخص و اثر‌گذار بر منابع طبیعی کشور، ارتباط مؤسسه با مراکز اجرایی، دانشگاهی و بین‌المللی، همچنین برنامه­ های راهبردی، اهداف، چالش­ها، ظرفیت­ها و سیاست­های مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور پرداخت.

گفتنی است این رویداد با حضور مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، مؤسسه تحقیقات خاک و آب، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان و مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی همچنین، فراگیران بدو استخدام، برگزار شده است. 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.9.0
    V6.1.9.0