• ساعت : ۱۳:۱۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ 
  • تعداد بازدید : 149
باحضور عضو هیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی  مرکز تحقیقات استان کرمان
برگزاری سومین جلسه ستاد عالی گلخانه ها

باحضورعضوهیئت علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی  مرکز تحقیقات استان کرمان

برگزاری سومین جلسه ستاد عالی گلخانه ها

این جلسه با هدف ارائه گزارش اقدامات انجام شده توسط معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی در خصوص بند ۱ مصوبات جلسه قبلی ستاد گلخانه های استان و بند ۳ مصوبات مذکور، ارائه گزارش اقدامات انجام شده توسط مرکز تحقیقات و آموزش  کشاورزی و منابع طبیعی استان در خصوص بند ۸ مصوبات مذکور، ارائه گزارش جذب تسهیلات احداث و نوسازی گلخانه ها در سال جاری توسط مدیر شعب بانک‌کشاورزی استان ،طرح موضوع نامه آب منطقه ای برای تامین آب مجتمع های گلخانه ای، تعیین تکلیف صدور پروانه بهره برداری واحدهای گلخانه ای با موضوع تناسب سطح واگذاری زمین با سطح مفید گلخانه برگزارشد.

 به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان: ارائه گزارش اقدامات انجام شده توسط هادی کریمی نماینده مرکز تحقیقات در خصوص بند ۸ مصوبات مذکور، در این خصوص اطلس پهنه بندی نیازهای گرمایی و سرمایی محصولات مهم گلخانه ای ایران تهیه شده توسط موسسه فنی و مهندسی ارائه شد.  نماینده مرکز تحقیقات خاطر نشان کرد که این اطلس با در نظر گرفتن آستانه های دمایی بهینۀ رشد محصولات عمده و رایج کشت گلخانه ای،شامل خیار، گوجه فرنگی، فلفل دلمه ای گلخانه ای، گل رز، گل داوودی، گل میخک و توت فرنگی نیاز گرمایشی و سرمایشی را بر اساس شاخص درجه - روز در اختیار کاربران قرار می دهد.

در ادامه کاربرد این نقشه در تعیین سهمیه سوخت واقعی برای گلخانه های واقع در مناطق اقلیمی استان کرمان و تعیین الگوی کشت متناسب با نیازهای گرمایشی و سرمایشی برای گلخانه های واقع در مناطق اقلیمی مختلف استان و همچنین جهت دهی به برنامه ریز ی های استان کرمان برای توسعۀ پایدار گلخانه مورد بحث قرار گرفت.

این جلسه با حضور معاون بهبود تولیدات گیاهی، مدیر باغبانی، مدیرکل شرکت آب منطقه ای کرمان، نماینده بانک‌کشاورزی، رئیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان،مدیر شرکت شهرک ها و هادی کریمی نماینده مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان برگزارشد.

342_6383616913244986990.jpg343.jpg

 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.9.0
    V6.1.9.0