• ساعت : ۱۲:۵۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ 
  • تعداد بازدید : 66
برگزاری دوره آموزشی هرس درختان دانه دار و هسته دار توسط  محقق مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی

به میزبانی مرکز تحقیقات  آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی

دوره آموزشی هرس درختان دانه دار و هسته دار برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی دوره آموزشی هرس درختان دانه دار  و هسته دار  جهت تربیت و باردهی درختان میوه با تدریس دادار عضو هیات علمی و مدرس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان شمالی برگزار شد. در این دوره به نحوه هرس درختان که چگونه هرس کنند تا باردهی هر سال ادامه پیدا کند توضیحاتی ارائه نمودند.

سپس در رابطه با هرس به موقع، رشد رویشی و زایشی درختان میوه مطالبی بیان نمودند. همچنین به نحوه سرشاخه کاری و تبدیل درختان که دارای میوه ارزان قیمت هستند به درختان جدید با قیمت بالا پرداختند. ایشان در نهایت بیان کرد: قیچی باغبانی کلید برداشت محصول می باشد. اگر فرد درست هرس کند محصول برداشت می کند در غیر اینصورت باردهی درخت دچار مشکل می شود و سال آوری پیدا می کند. لازم به ذکر است این دوره به مدت 2 روز و به صورت عملی و تئوری ویژه کارشناسان باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار شد.

img_6655.jpg

photo_۲۰۲۳-۱۱-۲۱_۱۰-۵۰-۵۹.jpg

امتیاز :  ۵.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.1.9.0
    V6.1.9.0