• ساعت : ۱۶:۲۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ 
  • تعداد بازدید : 389
خیام نکویی معاون وزیر جهاد کشاورزی:
تولید اخبار كیفی اولویت رسانه ای سازمان تات

خیام نکویی معاون وزیر جهاد کشاورزی:
تولید اخبار کیفی اولویت رسانه ای سازمان تات 

معاون وزیر جهاد کشاورزی در جلسه شورای معاونین بر نقش سازمان تات در راستای تبیین دستاوردها و فعالیت های علمی و پژوهشی بخش کشاورزی تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ؛ خیام نکویی با اشاره به روند رو به رشد انعکاس اخبار سازمان تات در رسانه ها اذعان داشت: علاوه بر رشد کمی باید به دنبال تولید اخبار با کیفیت در راستای معرفی دستاوردها ی سازمان برای مخاطبان عام و خاص باشیم.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با تاکید بر تمرکز روسای مراکز و موسسات بر روی دستاوردهای سازمان تات و انعکاس آنها در رسانه ها تصریح کرد: عملکرد این دو حوزه در تغییر نگاه و حمایت مسئولان کشوری از سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی مثمر ثمر خواهد بود.
وی با اشاره به اینکه در سازمان و مجموعه های تابعه در حوزه اطلاع رسانی حقیقتا تحولی روی داده است، گفت: تولید اخبار کیفی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در راستای اهمیت موضوع امنیت غذایی و تبیین دستاوردها و فعالیت های علمی و پژوهشی بخش کشاورزی در کشور مورد تاکید است.
خیام نکویی فعالیت های روابط عمومی را تجلی گر جهاد تبیین و تحول بخش کشاورزی دانست، و تصریح کرد: در راستای ارتقاء سواد رسانه ای، لازم است  کارشناسان حوزه روابط عمومی موسسات و مراکز تابعه از آموزش و بروزرسانی غافل نباشند.
رئیس سازمان تات همچنین  با بیان اینکه بستر فضای مجازی به عنوان یکی از ارکان اصلی اطلاع رسانی است بر کیفی شدن اخبار سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و مجموعه های تابعه در این بستر نیز  تاکید کرد.

6000.jpg
 

6.1.9.0
V6.1.9.0