• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ 
  • تعداد بازدید : 411
رئیس بخش تحقیقات سبزی‌های زراعی وحبوبات آبی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر:
امسال 5 رقم جدید سیب زمینی معرفی می‌شود

رئیس بخش تحقیقات سبزی‌های زراعی وحبوبات آبی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر:
امسال 5 رقم جدید سیب زمینی معرفی می‌شود


رئیس بخش تحقیقات سبزی‌های زراعی وحبوبات آبی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر گفت: پنج رقم جدید سیب زمینی در سال جاری معرفی می‌شود. این ارقام از لحاظ عملکرد، کیفیت و مقاومت در برابر آفات و بیماری با ارقام خارجی قابل رقابت است.
احمدموسی پورگرجی در گفت‌وگو با خبرنگار ایانا بیان کرد: تکثیر گیاه سیب زمینی به صورت رویشی است و کاشت مداوم آن در مزرعه باعث افزایش میزان آلودگی غده‌های بذری شده و در نتیجه افت عملکرد و کاهش میزان بهره‌وری را به دنبال دارد.

وی افزود: این افت عملکرد به دلیل اضمحلال(Degeneration)  انجام می‌شود که ناشی از تغییرات ژنتیکی نیست بلکه میزان آلودگی سبب می‌شود افت عملکرد داشته باشند، بنابراین استفاده از ارقام مقاوم می‌تواند سرعت اضمحلال را کاهش دهد. به همین دلیل برای هر کلاس بذری درصد خاصی از میزان آلودگی تعریف می‌شود و کاهش کلاس بذری نیز با توجه به میزان و نوع آلودگی و براساس استانداردهای تعیین شده توسط موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال انجام می‌شود.

رئیس بخش تحقیقات سبزی، صیفی وحبوبات آبی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر اضافه کرد: با توجه به شرایط کشورها، آب و هوا، نوع و میزان شیوع آفات و بیماری ها و شرایط مناطق کاشت میزان افت کلاس بذری و متعاقب آن درصد افت عملکرد در هرسال متفاوت است به همین دلیل برای اینکه سیب زمینی عملکرد و بهره‌وری بالایی داشته باشد، نیاز به سالم سازی بذر داریم.

موسی پورگرجی بیان کرد: تعدادکلاس‌های بذری سیب‌زمینی برای کشورهای مختلف یکسان نیست و هر کشور براساس شرایط تولیدی خود تعداد کلاس‌های بذری را تعیین می‌کند. در کشور ما نیز بذر سیب‌زمینی به کلاس‌های پیش پایه (PB)، پایه(B)  ، سوپر(S) ، سوپر الیت (SE) ، الیت (E) ، C, B, A  طبقه‌بندی شده که برای شروع وتکمیل فرآیند و ادامه‌دار بودن آن نیاز به سالم‌سازی سالیانه ارقام است.

وی تاکید کرد: نیاز سالانه کشور به ریز غده (مینی تیوبر) حدود 10 میلیون عدد است و در کشور تمام زیر ساخت‌های لازم برای سالم‌سازی و تولید بذر کلاس‌های مختلف سیب زمینی به صورت تجاری وجود دارد و ظرفیت تولید مینی تیوبر بخش خصوصی چندین برابر مقدار مورد نیاز است. شرکت‌هایی در کشور هستند که به تنهایی قادر به تولید تعداد مینی تیوبر مورد نیاز کشور است.

رئیس بخش تحقیقات سبزی،صیفی وحبوبات آبی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر بیان کرد: با توجه به اینکه گلخانه‌های فراوانی در خراسان، اردبیل، همدان، اصفهان و ... وجود دارد ظرفیت فنی، علمی و زیرساخت‌های لازم برای تولید مازاد در کشور وجود دارد.

موسی‌پورگرجی گفت: هر ساله کمیته بذر در سطح وزارت جهادکشاورزی تشکیل می‌شود و سطح زیر کشت و معرفی تعداد ارقام را تعیین می‌کنند. گیاهچه‌ها سالم‌سازی می‌شود و در اختیار بخش خصوصی برای تولید و تکثیر قرار می‌گیرد. هر ساله بسیاری از ارقامی خارجی که در سطح کشور کشت وسیعی دارند به همراهی ارقام داخلی کشت می‌شوند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر اکثر ارقام موجود در کشور خارجی است اما به دنبال تولید ارقام با کیفیت داخلی با مزیت رقابتی هستیم، افزود: در حال حاضر بخش خصوصی به مسئله ورود کرده و رایزنی‌هایی انجام شده است تا  بذر ارقام جدید سیب زمینی را به سایر کشورها صادر کنیم.

رئیس بخش تحقیقات سبزی، صیفی وحبوبات آبی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر افزود: هفت رقم سیب زمینی به دلیل افزایش متقاضی برای ارقام داخلی معرفی و توسط بخش خصوصی تولید و توزیع شد.

موسی‌پورگرجی افزود: اقدامات لازم شامل برنامه‌ریزی، آزمایش‌های لازم و بازدید از مناطق آزمایشی انجام شده و به‌زودی در سال جاری پنج رقم جدید سیب زمینی معرفی می‌شود. این ارقام از لحاظ عملکرد، کیفیت و مقاومت در برابر آفات و بیماری با ارقام خارجی قابل رقابت است و همچنین نسبت به شرایط محیطی بسیار سازگار است. بخش خصوصی نیز استقبال زیادی از ارقام داخلی جدید کرده است.

6.1.9.0
V6.1.9.0