• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۹/۰۲ 
  • تعداد بازدید : 918
برای دومین سال پیاپی:
عضو هیات علمی مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی كردستان در جمع یك درصد دانشمندان برتر جهان قرار گرفت

برای دومین سال پیاپی:

عضو هیات علمی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان در جمع یک درصد دانشمندان برتر جهان قرار گرفت

 

برای دومین سال پیاپی، دكتر امید رحمتی عضو هیأت علمی، مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی استان كردستان در زمره یك درصد دانشمندان برتر جهان در سال 2022 قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، بر اساس بررسی ارجاعات علمی پژوهشگران به وسیله پایگاهWeb of Science ، دکتر امید رحمتی عضو هیأت علمی بخش حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان، برای دومین سال پیاپی در زمره یک درصد دانشمندان برتر جهان در سال 2022 قرار گرفت.

دکتر امید رحمتی محقق و عضو هیات علمی مركز تحقیقات و آموزش كشاورزی و منابع طبیعی كردستان تاکنون بیش از شصت مقاله انگلیسی در مجلات معتبر جهانی منتشر نموده و در تالیف کتب بین المللی علمی مشارکت فعال داشته که مورد استفاده دانشمندان و محققان در سراسر جهان قرار گرفته است. پژوهش های دکتر رحمتی، به حوزه های تخصصی مدل سازی و مدیریت مخاطرات طبیعی از جمله، سیل، خشکسالی، فرسایش خاک و فرونشت  زمین معطوف شده است.

عضو هیأت علمی بخش حفاظت خاک و آبخیزداری، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کردستان همکاری علمی گسترده ای با دانشگاههای معتبر در سراسر دنیا داشته و یافته های تحقیقاتی در مجلات معتبر بین المللی منتشر نموده است.

گفتنی است پایگاه بین المللیWeb of Science ، سالانه ارجاعات علمی پژوهشگران سراسر دنیا را پایش نموده و دانشمندان یک درصد برتر جهان را شناسایی و اعلام می نماید. و براساس گزارش این پایگاه علمی در سال 2022، با توجه به تعداد ارجاعات علمی حاصل از نتایج پژوهش های صورت گرفته، 12 نفر از اعضای هیات علمی و پژوهشگران دانشگاهها و مراکز پژوهشی ایران در زمره یک درصد دانشمندان برتر دنیا قرار گرفته اند.

 

 

 

6.1.4.0
V6.1.4.0