• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ 
  • تعداد بازدید : 424
با حضور دکتر خیام نکویی معاون وزیر و رئیس سازمان تات
شورای تحقیقات ،آموزش و ترویج كشاورزی در مركز تحقیقات و آموزس كشاورزی و منابع طبیعی خوزستان برگزار شد

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان،  در روز چهارشنبه  ۱۲ امرداد ۱۴۰۱ جلسه شورای تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی با حضور دکتر خیام نکویی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، در محل آن مرکز برگزار شد.

شایان ذکر است که در این جلسه، مهندس امیری‌زاده رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، دکتر بهمنی رئیس موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، روسای مراکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان و صفی آباد، پژوهشکده خرما و میوه‌های گرمسیری، پژوهشکده آبزی‌پروری آب‌های جنوب کشور، معاون تولیدات گیاهی و مدیریت ترویج سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان حضور داشتند.

در این جلسه دکتر سید محمود طبیب غفاری گزارشی از فعالیت های مرکز در سال 1400  را  ارایه داد و  رئیس سازمان تات  توسعه فعالیت آزمایشگاه تشخیص و پایش مجصولات تراریخته مرکز صفی آباد را مورد  تاکید قرار داد. 

سپس گزارش فعالیت های پژوهشکده های آبزی پروری توسط دکتر هوشمند و پژوهشکده خرما و میوه های گرمسیری توسط دکتر مستعان ارایه  شد  و  در ادامه ، مهندس امیری زاده ، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان ، به ارتباط نزدیک و موثر سازمان جهاد کشاورزی با مراکز و پژوهشکده‌های تحقیقاتی استان اشاره نمود و از عملکرد مراکز و پژوهشکده های تحقیقاتی تشکر و قدردانی کرد . وی  همچنین بر  اثربخش بودن فعالیت مجموعه های تحقیقاتی استان در پیشرفت کشاورزی تاکید  نمود.

در ادامه دکتر خیام نکویی به نقش موثر مراکز تحقیقات در امنیت غذایی اشاره نمود و مهم‌ترین وظیفه مراکز تحقیقاتی را کمک به حل مشکلات سازمان جهاد کشاورزی استان و انجام تحقیقات کاربردی و تقاضا محور دانست.

 

6.1.4.0
V6.1.4.0