• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ 
  • تعداد بازدید : 50
روابط عمومی مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی بلوچستان
برگزاری دوره آموزشی حفاظت آب و خاك با استفاده از سازه های شیب شكن و رسوب گیر آبخیزداری در بخش پسكوه شهرستان سیب وسوران

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان : دوره آموزشی حفاظت آب و خاک با استفاده از سازه های شیب شکن و رسوب گیر آبخیزداری، در بخش پسکوه برگزار گردید.

احداث شیب شکن یا سازه های رسوب گیر، بعنوان یکی از راهکارهای به حداقل رساندن سرعت آب و در نتیجه کاهش قدرت فرسایندگی سیلاب می باشد که می توان بخشی از رسوبات فرسایش یافته همراه سیلاب را که بعنوان بار بستر و معلق  می باشد را از سیلاب باز پس گرفت. 

این اقدامات جهت جلوگیری از فرسایش و اصلاح خاک با به دام انداختن این رسوبات و در نتیحه تقویت پوشش گیاهی که از بین رفته است، مورد توجه آبخیزداران می باشد.

شرکت کنندگانی که در محل یکی از این سازه های اجرا شده توسط مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان و در زمان سیلاب حضور داشتند، شاهد کنترل  سرعت سیلاب بودند که حمایت از این گونه سازه ها را از وظایف تک تک شهروندان دانسته که جهت احیای طبیعت باید مورد توجه مردم و مسئولین قرار بگیرد.

روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.4.0
    V6.1.4.0