• ساعت : ۱۵:۱۸
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۸/۱۶ 
  • کد خبر : ۱۹۷۲۸۷
دومین جلسه شورای علم و فناوری

دومین جلسه شورای علمی و فناوری پارک ملی علم و فناوری کشاورزی و منابع طبیعی برگزار گردید.
دکتر جهانشاهی رئیس پارک ملی علم و فناوری کشاورزی و منابع طبیعی ضمن اشاره به جایگاه ویژه این پارک بعنوان عالیترین مرجع تصمیم گیری در پارکهای علم وفناوری / مراکز رشد و دهکده ها و پردیسهای کشاورزی و شرکتهای دانش بنیان و فناور،  ضمن خیر مقدم به شرکت کنندگان حاضر در جلسه  طی بیاناتی نقش راهبردی پارک ملی در افزایش ضریب نفوذ بهره‌وری ‌فناوری و نوآوری‌ در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی  را عنوان نموده ، سپس دکتر ایمانیان نائب رئیس شورا  گزارشاتی در خصوص نحوه تدوین دستورالعملها، آیین نامه هاو شیوه نامه ها طی چندین ماه متشکل از استان های منتخب ذیل کمیته تدوین آیین نامه ها وشیوه نامه های  وبرگزاری جلسات  متعدد واجرایی سازی آنها در استانهای پایلوت گزارشی به اعضای جلسه ارائه  نموده و سپس جناب آقای دکتر جهانشاهی نسبت به اقدامات انجام شده ،تسریع در ابلاغ دستورالعملها، نحوه برگزاری شوراهای علم و فناوری پارکها، اخذ مجوزها و چگونگی سرعت بخشیدن بر مبتنی بر اساسنامه موارد خود را مطرح نمودند .

22.jpg

در این جلسه دستورالعملهای جذب تدوین دستورالعملها و شیوه نامه های مربوط به جذب و پذیرش، استقرار" مصوب وسپس  قرار دادهای تدوین شده پارک با بخش  خصوص مورد بررسی وتصویب این شورا قرار گرفتند
 

مصوبات جلسه:
1- تشکیل کارگروه تخصصی سرمایه گذاری ، توسعه بازارهای ملی وبین المللی وبرند سازی جهت تجاری سازی محصولات فناورانه ونوآورانه واحدهای فناور ودانش بنیان
2- اجرایی سازی دستورالعمل مزارع نواوی وروستاهای هدف توسعه نوآوری

02.jpg

در این جلسه آقای دکتر چیت ساز در خصوص پیش نویس دستورالعملها فرایند پذیرش و نیاز پارک به اخذ مجوز فناوری صحبت نموده ، اقای مهندس گل محمدی در خصوص موضوع شتابدهنده ها سخنرانی نموده و خاطر نشان نمودند که شتابدهنده های کشاورزی باید کاملا تخصصی باشند . ، اقای دکتر رجبی با بیان درخواست ویژه به جهت افزایش تولید و منابع و تشکر از جناب آقای دکتر جهانشاهی در خصوص بحث کشاورزی و ایجاد کارگروه در وزارت علوم نظرات خود را مطرح نموده ، آقای دکتر حجازی در خصوص فعال نمودن کلیه کمیته ها نظرا ت خود را مطرح نموده و سپس آقای دکتر جهانشاهی با تصویب کلیات و نکات احتمالی آن و نهایتا ابلاغ آنها به حاضضرین محترم یک هفته وقت دادند تا کلیه موارد بمدت یک هفته مطالعه شود .

امتیاز :  ۱.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.1.9.0
    V6.1.9.0