• ساعت : ۱۲:۲۹
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ 
  • تعداد بازدید : 50
اجرای دوره آموزشی " نشر الكترونیكی كتاب با تاكید بر مسائل حقوقی و مسائل نویسندگان و محققان"

اجرای دوره آموزشی  " نشر الکترونیکی کتاب با تاکید بر مسائل حقوقی و مسائل نویسندگان و محققان"

دوره آموزشی " نشر الکترونیکی کتاب با تاکید بر مسائل حقوقی و مسائل نویسندگان و محققان" ویژه بهره برداران پیشرو و علاقه مندان این حوزه در سطح ملی برگزار شد.

   به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره)؛ دوره آموزشی " نشر الکترونیکی کتاب با تاکید بر مسائل حقوقی و مسائل نویسندگان و محققان" در مرکز آموزش عالی امام خمینی(ره) برگزار شد.

این دوره آموزشی بصورت مجازی و با 36 نقطه اتصال ویژه بهره برداران و کارشناسان این حوزه با تدریس حمید محسنی اجرا شد.

مباحث: درهم تنیدگی رشد و توسعه فردی، نهادی و ملی با حقوق مالکیت فکری، قدرت و ضعف دانش کاران و نهادهای دانشی، حقوق مالکیت فکری، ایران تنها عضو چهار معاهده جهانی مالکیت فکری، سازمان مسئول مالکیت فکری در ایران، قوانین مرتبط با مالکیت فکری در حوزه صنعت یا مالکیت صنعتی، قانون مالکیت ادبی و هنری و حق نسخه برداری در ایران، دریافت مجوز چاپی، تولید نسخه صوتی و الکترونیکی دیگر در این دوره ارائه شد.


 

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.9.0
    V6.1.9.0