• ساعت : ۱۲:۴۱
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ 
  • تعداد بازدید : 182
حسین جعفری معاون پژوهش و فناوری سازمان تات
عرصه اصلی تاثیر و نفوذ انتشارات سازمان در بخش كشاورزی، مزارع و واحد های تولیدی است

حسین جعفری معاون پژوهش و فناوری سازمان تات

عرصه اصلی تاثیر و نفوذ انتشارات سازمان در بخش کشاورزی، مزارع و واحد های تولیدی است

حسین جعفری از برگزاری پنجمین دوره هفته ملی کتاب کشاورزی و منابع طبیعی در سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی خبر داد و افزود: عرصه اصلی تاثیر و نفوذ انتشارات سازمان تات در بخش کشاورزی، مزارع و واحد های تولیدی است.

به گزارش روابط عمومی سازمان تات؛ معاون پژوهش و فناوری سازمان تحقیقات، آ»وزش و ترویج کشاورزی با حضور در برنامه سلام خبرنگار، این سازمان را متولی برگزاری مراسم بزرگداشت هفته کتاب در بخش کشاورزی و منابع طبیعی عنوان کرد و گفت: در پنجمین دوره هفته ملی کتاب کشاورزی و منابع طبیعی کتب، مجلات، ناشرین، نشریه‌ها و آثار ترویجی برتر بخش کشاورزی معرفی می‌شود.

وی با اشاره به نیازسنجی جهت تدوین کتاب‌های مورد نیاز بخش کشاورزی گفت: کتاب کشاورزی بر مبنای موضوعات روز نیازسنجی شده و محققان با توجه به مشکلات جاری بخش کشاورزی و محورهای ماموریت‌ موسسات اقدام به تهیه عناوین نموده و پس از تصویب در شورای انتشارات موسسات مربوطه، مراحل تدوین و نگارش کتاب انجام می‌شود.

حسین جعفری با اشاره به ارزیابی و ارزشیابی انتشارات، کتب دستنامه‌های ترویجی و نرم‌افزارهای کاربردی بخش کشاورزی در هفته کتاب گفت: در ارزشابی‌های انجام شده میزان نفوذ و تاثیرگذاری آنها در بهره‌برداران که مخاطبین اصلی سازمان تات محسوب می‌شوند بررسی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه مخاطبین بخش کشاورزی در سازمان تات فقط کشاورزان نیستند ،گفت: بخشی از انتشارات، شامل کتب، مقالات علمی و دستنامه‌ها ی ترویجی و نرم‌افزارهای کاربردی محققین سازمان تات توسط کارشناسان، دانشجویان، مروجین و نیز اساتید رشته کشاورزی مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.

 

5465464.jpg

untitled.jpg

6.1.9.0
V6.1.9.0