چهارشنبه, 1 ارديبهشت 1400
 
Shortcut
کد خبر : ۱۴۱۲۱۷  |  ايجاد شده توسط : news  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۲/۰۱ 
 | 
تعداد بازدید : ۳۶
کد خبر : ۱۴۱۰۶۶  |  ايجاد شده توسط : news  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ 
 | 
تعداد بازدید : ۳۳
کد خبر : ۱۴۱۱۶۲  |  ايجاد شده توسط : news  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ 
 | 
تعداد بازدید : ۱۷۳
کد خبر : ۱۴۰۸۶۲  |  ايجاد شده توسط : news  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۱/۲۵ 
 | 
تعداد بازدید : ۲۶۳
کد خبر : ۱۴۱۱۳۰  |  ايجاد شده توسط : news  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۱/۳۱ 
 | 
تعداد بازدید : ۱۳۱
در شانزدهمین جلسه کمیسیون هماهنگی تحقیقات: روند تصویب و بررسی عناوین طرح های كلان ادامه یافت 
کد خبر : ۱۴۰۸۳۱  |  ايجاد شده توسط : news  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ 
 | 
تعداد بازدید : ۳۰۸
در دیدار وزیر جهادکشاورزی ایران و وزیر امور خارجه صربستان ضرورت تبادل دانش فنی و گسترش همكاری‌های كشاورزی دو كشور مورد تاكید قرار گرفت  جديد!
کد خبر : ۱۴۱۰۶۷  |  ايجاد شده توسط : news  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۱/۲۹ 
 | 
تعداد بازدید : ۱۴۷
کد خبر : ۱۴۰۷۵۹  |  ايجاد شده توسط : news  |  تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ 
 | 
تعداد بازدید : ۲۲۱
صفحه1از3123.بعدي.برو

6.0.3.0
گروه دورانV6.0.3.0